Nyheter

Siste nytt

Nyheter

Nytt fra styret

Fremover vil vi i styret prøve å bli flinkere til å informere om styrets arbeid og de vedtak styret fatter som alle bør kjenne til. VI har månedlige styremøter hvor smått og stort blir diskutert og vedtak blir fattet.

Årsmøte og vårfest avholdt

Årsmøtet 2022 ble avholdt 23. april, og det var 60 medlemmer tilstede. Det var fint å kunne møtes igjen på “gamlemåten” etter to år med digitale årsmøter. En av sakene årsmøtet vedtok var flere oppdateringer i foreningens vedtekter. De to endringene som betyr mest for oss i det daglige er at det ble ryddet opp i medlemskategoriene og at det nå er en grense for hvor lenge et fast medlem kan være passiv, dvs være fast medlem men uten å ha båt i havnen. Begge endringene er gjort i § 3.