Nyheter

Siste nytt

Nyheter

Årsmøte og vårfest avholdt

Årsmøtet 2022 ble avholdt 23. april, og det var 60 medlemmer tilstede. Det var fint å kunne møtes igjen på “gamlemåten” etter to år med digitale årsmøter. En av sakene årsmøtet vedtok var flere oppdateringer i foreningens vedtekter. De to endringene som betyr mest for oss i det daglige er at det ble ryddet opp i medlemskategoriene og at det nå er en grense for hvor lenge et fast medlem kan være passiv, dvs være fast medlem men uten å ha båt i havnen. Begge endringene er gjort i § 3. 

Nå kan du melde deg på dugnad og nattevakt

Den nye besinbrygga skal bygges på dugnad i sommer.


Allerede kommende helg, 9. og 10. april starter vi dugnadssesongen. Alle medlemmer skal ha to dugnader og to nattevakter. Gebyr for mangelende dugnad/nattevakt er 1000 kroner.