Nyheter

Nyheter

Utsett 2023

Utsettet i vår blir som følger: 

Storslippen

Lørdag 22.april Flo 08:20 (tidlig start) -->  Alle båter på løp 2øst
Søndag 23.april Flo 09:20 (tidlig start) --> Alle båter på løp 3øst  og  løp 5vest

NB: utsett starter kl 8.30 denne helgen

Lørdag 29. april Flo 15:00 (Sen start) --> Alle båter på løp 4 vest
Søndag 30 april Flo 15:40 (sen start) --> Alle båter på løp 4 øst

NB: utsett starter kl 9.30 denne helgen

Vestslippen

Lørdag 29. april  og søndag 30 april

 

Lykke til med vårpussen! 

styret (for slippkoordinatorene)