Ønsker du å bli medlem?

Til skriftlig søknad om medlemskap benyttes eget skjema.

Viktig

  • For nye søkere til medlemsskap aksepteres kun elektronisk søknad per e-post. Skjemaet finner du nederst på siden.
  • Ønsker du å få greie på hvor på ventelista du er plassert er du velkommen til å kontakte vår havnesjef på styret@revierhavnen.no

Behandlingsprosessen

Søknad behandles på styremøte hvor det gjøres vedtak om søknaden innvilges, avslås eller om søkeren må kontaktes grunnet ev ufullstendig søknad. Se for øvrig Vedtektene, § 3. Medlemskap.

Godkjente søknader settes på venteliste

Om søknaden innvilges, mottar søker en faktura for ventelistegebyr. Ventelistegebyret er p.t. på 400 kroner pr år. Tilbud om sesongplass gis når/om det er ledig bryggeplass. Vi har dessverre ikke kapasitet til videre oppfølging i prosessen (informasjon om mottatt søknad, behandlingstid, sannsynlighet for opptak, etc.) Det henvises til generell informasjon på nettsidene.

Vedlagte filer

Tilbake