Ønsker du å bli medlem?

Til skriftlig søknad om medlemskap benyttes eget skjema.

Viktig

Behandlingsprosessen

Søknad behandles på styremøte hvor det gjøres vedtak om søknaden innvilges, avslås eller om søkeren må kontaktes grunnet ev ufullstendig søknad. Se for øvrig Vedtektene, § 3. Medlemskap.

Godkjente søknader settes på venteliste

Om søknaden innvilges, mottar søker en faktura for ventelistegebyr. Ventelistegebyret er p.t. på 400 kroner pr år. Tilbud om sesongplass gis når/om det er ledig bryggeplass. Vi har dessverre ikke kapasitet til videre oppfølging i prosessen (informasjon om mottatt søknad, behandlingstid, sannsynlighet for opptak, etc.) Det henvises til generell informasjon på nettsidene.

Tilbake