Etter at foreningens ladestasjon for de elektriske fergene hadde stått på Vippetangen ble det våren 1931 besluttet å flytte den til Hovedøya. Det nye huset skulle være stort nok til også å romme foreningens kontor, og vaktstue for fergeførerne og oppsynsmannen. Derved kunne det frigis plass for skap for medlemmene i Båthuset. 8. desember ga Akershus kommandantskap tillatelse til å oppføre huset «på det nye platås søndre del».