Utsett og oppsett av Båter

Storslippen vår og høst
Kontaktperson:  Inge Fjeld, mobil 900 35 519

Storslippen sommeroppsett
Kontaktperson: Inge Fjeld, mobil 900 35 519

Vestslippen
Kontaktperson: Tom Finsen, mobil 911 96 219

Østslippen – hjullaster
Kontaktperson: Nina Myrland, mobil 905 01 157

 

Merking av båtene

 

Alle medlemmer som har båt i Revierhavnen Baatforening skal merke båtene med medlemsnummer og navn. Medlemmer uten innskudd merker båten med navn og telfonnummer med en gang de plasserer båt i havna eller på land. De som ikke har fått merke til båten sin kan kontakte styret på mail styret@revierhavnen.no 

Bortlånte plasser

Det er ikke lov å låne bort båtplasser eller flytte båter uten at det er søkt eller informert om til styret. Styret skal til en hver tid ha oversikt over medlemmers båtplasser og påse at foreningen får sine rettmessige inntekter.

Tyveri

Det forekommer dessverre tyverier i havna av båter, diesel, påhengsmotorer og annet utstyr. Alle tyverier meldes til politiet. Vi ber medlemmene være kritisk gjestfrie til andre som vil inn på foreningens område. Personer uten adgang til havna vises bort fra området.

Miljøvennlig båtforening

Miljøcontainer finnes bak masteskuret. Der finnes oppslag om hvordan medlemmene sorterer og bruker miljøstasjonen. Foreningen har også kjøpt pussemaskiner med støvsugere som medlemmene oppfordres til å bruke ved sliping av skrog. Tiltakene er kommet i forkant av at Klima- og foruensningsdirektoratet (Klif) har sendt brev til marinaer og kommuner om tiltak for å minske forurensning i småbåthavner. Se egen sak om kildesortering.

Foreningens 274 medlemmer produserer store mengder spesialavfall som er kostbart og ressurskrevende å få håndtert på en miljøforsvarlig måte. Bunnstoffbokser, bilbatterier, tv og andre el-artikler må sorteres og transporteres som spesialavfall til fastlandet. Dette medfører store kostnader for foreningen. Vi ber derfor om at medlemmene selv tar med seg mest mulig av eget spesialfall til fastlandet.