Opp- og utsettskoordinator:  Rune Kvarme - oppsett@revierhavnen.no , mobil 41540353

Storslippen sommeroppsett - utenom ordinært oppsett
Kontaktperson: Inge Fjeld, mobil 900 35 519

Vestslippen
Kontaktperson: Leo Ziegler, mobil 959 07 863

Østslippen – hjullaster
Kontaktperson: Nina Myrland, mobil 905 01 157