Hvem kontakter du hvis du vil ta opp båten utenom regulært opp- og utsett?

  • For opptak med hjullasteren kontakter du Stein Holm på mobil 958 37 350
  • For opptak på storslippen kontakter du Inge Fjeld på mobil 900 35 519

Hva kreves av deg som båteier før oppsett og vinteropplag, inkludert boblehavn

Alle må melde fra hvor de ønsker oppsett, og om de vil ligge i boblehavnen. Fra og med 2018 har styret sendt ut e-post og bedt alle båteiere fylle ut et eget webskjema. Alle med båt i havnen skal fylle ut skjemaet og det sendes ut mot slutten av sesongen.

  • Krybbe/sålestykke må være i forsvarlig stand 

Båteier er ansvarlig for at krybbe/sålestykker er godkjent (meier under krybba), og er i forsvarlig stand under hele oppsettet, til og med utsettet på våren. Krybbe/sålestykker må være klar til bruk før oppsettet starter. Slippmannskapet kan avvise båter med mangelfull utstyr. Dette kan være krybbe/sålestykker i dårlig forfatning, med råteskader, slarkete sammenføyninger eller som ikke passer til båten.

Eventuelle spørsmål rettes til Rune Kvarme på mobil 41 54 03 53.

Krybber og sålestykker som må utbedres, blir merket av slippmannskap med rosa/rød spraymaling, og malte deler må byttes/repareres før neste oppsett. Slippkoordinator følger opp pålegg om utbedring og sikrer at medlemmet ikke gis oppsettplass før utstyret er utbedret.

  • Kom til avtalt tid - de som ikke møter opp må betale et flyttegebyr på kr 1500

Ved oppsett skal båteier komme med båten til avtalt tid. Dersom båteier kommer for sent, kan vedkommende miste plassen. Hvis det er kapasitet, kan båteier evt. få plass senere/på et annet løp.

Ved utsett skal båteier være på Slippen i god tid før oppsatt tid. Kommer båteier for sent, og slipp-mannskapet må rigge om/flytte båten, ilegges et flyttegebyr på 1.500 kroner som faktureres fra styret. Slippmannskapet fyller ut «Skjema for flyttegebyr ved utsett» og sender dette til styret.

  • Rydd etter vinteropplag - ryddegebyr på kr 1500

Søppel av alle slag, f.eks. malingsbokser, kluter, plankebiter og flasker m.m. skal fjernes av båteier og kildesorteres i miljøcontaineren ved mastehuset. Dersom plassen ikke er ryddet før utsett, vil medlemmet bli ilagt ryddegebyr inntil 1.500 kroner som faktureres fra styret. Slippmannskapet fyller ut «skjema for Ryddegebyr ved utsett på slippene», og sender dette til styret.

(Ved oppsett, og dersom tidevannet tillater det, vil løpene på Storslippen fylles opp i nummer rekkefølge, dvs. fra sjøen og opp mot vinsjhuset. Dette for å gi vinsjfører bedre sikt over oppsettet.-kan slettes)

  • Informasjon om datoer for oppsett

Opp- og utsett tider kunngjøres på foreningens hjemmeside, Facebook (Medlemmer i revierhavnens baatforening) og gjennom nyhetsbrev som sendes ut til alle medlemmene pr. e-post.

Medlemmene må likevel holde seg orientert i tilfelle endringer. Eventuelle endringer legges på foreningens hjemmeside og Facebook. Ved tvil kan slippkoordinator kontaktes.

  • Slippene har begrensninger i forhold kjøldybde og vekt:

Vestslippen: Båt uten kjøl opp til 4.000 kg.
Storslippen: Båt uten og med kjøl inntil 1,80 m. og opp til 6.000 kg. Opp-/utsett avhengig av tidevann.
Østslippen:  Båt uten eller med kjøl inntil 1,60 m. og opp til 4.000 kg.

Når båter spyles ved opptak, må skjell, tang o.l. fjernes fra slippområdet for å unngå forsøpling og vond lukt. River, trillebår og høytrykksspyler er tilgjengelig i foreningen.

  • Båteier er selv ansvarlig og må ha forsikring

Båteier er selv ansvarlig for skader på båt og båtutstyr, inkl. båtkrybbe/-stativ/sålestykker.
Alle båter skal være forsikret. Båteier skal på forespørsel vise forsikringsbevis.