For å holde orden i sysakene har foreningen tilrettelagt et knippe skjemaer til forskjellig bruk. Disse sendes inn på styret@revierhavnen.no.