Hva gjør du når du kommer?

 • Sette på lyset i vaktrommet for å vise at det er nattevakt tilstede. 
 • Ta på gul vest som henger på vaktrommet. 
 • Skrive ned det telefonnummeret deres på whiteboard-tavle som henger på utsiden av døra til båthuset (slik at medlemmer kan kontakte dere)

Hva skal dere gjøre i løpet av nattevakten?

 • Være tilgjengelig for medlemmer og gjester. 
 • Gå flere runder rundt på hele området i løpet av vakta; kveld, natt og morgen. Bruke lyskaster i tårnet utenfor kontoret og sveip over hele havneområdet noen ganger gjennom natten.
 • Hvis dere ser mangelfull fortøyninger av båter og eventuelt behov for lensing mm så kan dere henvende dere til båteier. Telefonnummer til båteiere finnes i bryggelisteliste på vaktrommet. 
 • Ta gjerne en runde bortom porten før siste båt til byen, slik at alle kommer seg ut av området vårt og med ferga. 
 • Sjekke at porten ut fra foreningsområdet er stengt, særlig etter at kroa er stengt. Sjekk samtidig at låssystemet på portene fungerer.
 • Skifte lyspærer der lyset har gått. Pærer skal ligge på vaktrommet.

Før du forlater vakten skal du:

 • Sørge for at vaktrommet er ryddig og rent, og om nødvendig vaskes.
 • Hvis nødvendig vaske dusj/baderom i både båthus og det som foreningen disponerer ved toalettene til restauranten. 
 • Hvis nødvendig tømme søppelkasser på bad og vaktrom. 
 • På hverdager når kroa er åpen bare i helgene sjekker du at toalettene ved restauranten er i tilfredsstillende stand.
 • Plukke opp småsøppel som ligger på uteområdet og vanne blomster ved behov.
 • Sjekk at det er ryddig ved avfallsstasjonene. 
 • Tømme den grå foreningsbåten (pioner) “Gråtass” for vann ved behov. Gråtass ligger rett nedenfor styrerommet på 2 øst, merket med RB-logo.

Alle må signere “Kvitteringslisten for nattevakter” og sende SMS til 2077 med kodeord “Revier Rapport ”

Huske å signere i «Kvitteringsliste for nattevakter» (se egen perm i vaktrommet), er det noe som neste nattevakt bør vite om kan du skrive det inn her.Skjer det alvorlige hendelser, eller at du/dere ser behov for vedlikehold så send en e-post til styret@revierhavnen.no