Revierhavnene har nå innført påmelding til dugnader via sms. 

Les her hvordan du gjør dette.

Følgende dager er oppsatt for dugnader i 2020:
4. og 5. april (avlyst pga korona)
18. og 19. april
25.og 26. april
9.og 10. mai
6. og  7. juni
29. og  30. august
12. og 13. september
19. og 20. september
17. og 18. oktober

Prioriteringer vårsesongen
Som i fjor forsøker vi å prioritere prosjekt- og dugnadsoppgaver ut ifra sikkerhet, ryddighet og trivsel – i den rekkefølgen. Og her er en oversikt over noen av oppgavene som er planlagt så langt, i tillegg til oppryddingen av opplagsområdene:

  • Støpe nye fundament til medlemsbalkongen og betongplattingen til Kroa
  • Støpe/forsterke muren mot sjøen ved flaggstanga/1Øst
  • Bygge sikre stillaser for diverse utvendig vedlikehold av Båthuset (vannlekkasjer, råttent treverk, etc)
  • Fjerne restene av bensinstasjonsbrygga
  • Fjerne alle oppbevaringskasser på slippområdet
  • Utbedre støttemur langs vannet fra Aamodtbrygga til brua
  • Legge ut ekstra moring for 1Øst så fraktbåten lettere får lagt til (Utføres av Bryggespesialisten)
  • Storopprydding og snekring av bedre lagerplass på snekkerloftet – som kun er for opplagsutstyr!

Vi kommer til å bruke kompetansebanken vi lanserte for et drøyt år siden for å spørre medlemmer om dere kan bidra på ulike måter gjennom sesongen – hva enten det er praktiske eller politiske prosesser, sikkerhet, miljøtiltak, eller annet.
Hvis du ikke har registrert deg i kompetansebanken kan du gjøre ved å klikke lenken under.

Registrering i kompetansebanken

Praktisk om dugnad

Dugnaden varer fra kl. 10.00-16.00. Den starter med registrering på kontoret og tildeling av arbeidsoppgaver, samt en mat-/drikkebong.  Pass på at du tar ferga (fra Rådhusbryggen) i god tid før dugnadstart kl. 10.00. For sent frammøte kan ikke godskrives som en dugnad.

Kl. 15.30 startes opprydding av redskaper, og kl 16.00 avsluttes dagen med felles måltid på Kroa (varm mat og kald drikke). Dugnadene er viktige både for vedlikehold og samhold i foreningen.

Det er varierende arbeidsoppgaver som gjennomføres i løpet av en sesong, avhengig av behov for vedlikehold på bygninger, brygger og anlegget for øvrig. Om man av helsemessige årsaker ikke kan gjennomføre tungt arbeid, gir du beskjed om dette ved registreringen slik at du kan få lettere oppgaver. Gi gjerne styret beskjed om du har spesialkompetanse på et felt som du ser at foreningen kan benytte (rørlegger/elektriker/dykker/snekker etc)