Hva gjør styret?

Styremøter avholdes i hovedregel hver første tirsdag i hver måned unntatt juli. Mellom styremøtene jobber styremedlemmene med nødvendig oppfølging, planlegging og korrespondanse. Det praktiseres ikke åpent innsyn i referater fra styremøtene, da en stor del av sakene omhandler enkeltmedlemmer.

Styret arbeider med søknader om medlemskap, omplassering av båter, strømavlesning, kontingent og ivaretakelse av medlemmenes behov. En stor del av arbeidet går også med til å ivareta vedlikehold av brygger, tomt og bygningsmasse. Som båtforening har vi en sjeldent stor og flott tomt! Den krever dog mye av både styret og dugnadsfolket. Styret jobber gjennom alle årstider for å legge til rette for en velholdt forening.

RB er medlem av Oslofjordens Båteierunion og Oslo Kommunes småbåtlag. Dette medfører forpliktelser til å drive foreningen i samsvar med vedtak som gjelder for en rekke andre foreninger og som medfører stor grad av oppfølging, rapportering og ulike former for samarbeid. Som leietaker av Oslo Kommune følger også en del saksbehandling for styret.

Under Aktuelt (lenke) finner du informasjon om noen relevante saker som styret jobber med. Ta gjerne kontakt med valgkomiteen om du kunne tenke deg å sitte i styret

Hvem sitter i styret?

Navn rolle i styret
Rune Bjåland styreleder
Gørild Skille styremedlem og medlemsansvarlig
Lars Christian Risan styremedlem og havneleder
Camilla Sanden styremedlem og kasserer
Morten Munkejord styremedlem og områdeansvarlig
Erik Tønseth vara styremedlem
Nina Fjelde vara styremedlem og nettansvarlig

 

Ønsker du å sitte i styret?


Ta gjerne kontakt med valgkomiteen om du kunne tenke deg å sitte i styret. I valgkomiteen sitter:

  • Rønnaug Helleland
  • Espen Gudbrandsen
  • Per Erik Uthus

Valgkomiteen skal ha klart forslag til nye kandidater til styret til generalforsamlingen. Forslagene presenteres i innkallingen slik at navnene er kjent i god tid før avstemning. Se for øvrig Vedtektene, § 12. Fordeling av styrets verv etc.

Kontakt oss på telefon eller send mail til styret her