Snekkerskuret

Snekkerskuret

Allerede 24. april 1861 ble det vedtatt å oppføre et åpent skur foran det daværende Båthuset, så stort at det samtidig kan ligge tre snekker til reparasjon.» Sannsynligvis hadde foreningen et «snekkerskur» for reparasjon og bygging av båter så lenge som den lå i Bjørvika.

Etter flyttingen til Hovedøya, våren 1913, fikk oppsynsmann Berg, tillatelse til å «opføre et skur paa den vestre del af tomten for der at bygge en baat. Derved blir der ogsaa aabnet medlemmerne let adgang til i vinterens løp at faa udført reparationer af fagfolk.»

Året etter ble Berg utløst og skuret ble kjøpt av foreningen for kr 200. Loftet ble innredet i 1936 for oppbevaring av opplagutstyr, som i dag. Etter at det ble ødelagt i en kraftig minesprengning den 23. juni 1945, ble det gjenreist samme sommer. Snekkerskuret ble restaurert i 1989/90, panelt utvendig og nytt stålplatetak ble lagt.

En rekke båter ble frem til krigen bygget i snekkerskuret, men vi har liten oversikt over hvilke og hvor mange båter som ble bygget. Vi vet at båtbygger Jakobsen bygget en av foreningens ferger der i 1924. Den 28 fots plattgatteren til Paul Kristiansen, «Kari» på 1 Vest, er bygget der i 1935. Den er bygget for alkejakt. Samtidig skal det ha blitt bygget en søsterbåt for Sonja Henning. I Skien ligger det en 28 fots seilskøyte som også ble bygget der i 1938.

I mellomkrigstiden begynte man å bygge karmer på de åpne snekkene, og fra ca. 1960 ble hyttesnekkene populære. Snekker Lund drev båtoppsettet og bensinstasjonen fra 1969-71 og hadde fult snekkerverksted. Det var vanlig på den tiden å bygge hytter på de åpne snekkene som dominerte havna.

Snekkerskuret ble panelt utvendig og nytt stålplatetak ble lagt i 1990. Nå brukes vestre del av snekkerskuret som foreningens materiallager, mens østre del er av åpent for medlemmer. Av sikkerhetsmessige grunner får bare kyndige medlemmer tilgang til gjerdesagen. I 1. etg. skal det ikke lagres private eiendeler, mens loftet benyttes til lagring av dekkeutstyr.

NB! Det er forbudt med åpen ild i Snekkerskuret! Alle skal rydde etter seg!