Kontoret

Kontoret

Kontoret brukes i dag primært av styret i Revierhavnen båtforening. Bakre del bukes også til oppbevaring av utstyr og materiell til RB-dagen. Kontoret er åpent i forbindelse med dugnader, og brukes da til å registrere de som møter til dugnad, dele ut matbonger og lage dugnadskaffe.

Etter at foreningens ladestasjon for de elektriske fergene hadde stått på Vippetangen ble det våren 1931 besluttet å flytte den til Hovedøya. Det nye huset skulle være stort nok til også å romme foreningens kontor, og vaktstue for fergeførerne og oppsynsmannen. Derved kunne det frigis plass for skap for medlemmene i Båthuset. 8. desember ga Akershus kommandantskap tillatelse til å oppføre huset «på det nye platås søndre del».