Klubbhuset - Revierhavnen kro

Kroa

Klubbhuset

I foreningens klubbhus drives Revierhavnen Kro. Kroas drift er primært lagt opp for å dekke båtforeningens og medlemmenes behov. Åpningstidene er bl.a. sesongtilpasset vårpuss og opp-/utsett. Kroas areal utenfor overbygd terrasse er forbeholdt medlemmer for å sikre dem og deres personlige gjester plass i høysesongen. I tillegg har medlemmer og deres famlie medlemspris på mat og drikke. Ut over dette ønsker foreningen at klubbhuset og Kroa skal være et bredere maritimt senter som også omfatter andre båtfolk som kommer sjøveien.

Følgende gjester har tilgang til Kroa

Medlemmer i de øvrige båtforeninger på Hovedøya, dvs Arbeidernes, Akerselvens og Jernbanens båtforeninger, samt Arbeidernes roklubb har tilgang til Kroa via sørporten. Her bruker disse foreningenes egne plastnøkler. Som gjester på Kroa er de underlagt sin forenings egne ordensregler, samt foreningenes avtale om felles sanksjoner dersom et medlem i én forening begår brudd på reglene.

Andre båtgjester henvises til gjestebrygga. Den ligger nordvest for Kroa og er reservert for gjester til Kroa i åpningstiden. Her er det ikke tillatt å ligge over natten. Av plasshensyn må det ikke fortøyes longside. Ved longside fortøyning vil det dessuten kunne oppstå skader på både brygge og båter som følge av kraftig skipssjø, særlig fra brannvesenets utrykningsbåter.

Sluttede selskaper kan etter nærmere avtale med Revierhavnen Kro få adgang til Kroa. Tilgangen er via foreningens Restaurantbrygge for de som kommer med charterbåt, eller via porten for de som kommer med ferge. I siste tilfelle låser Kroas personale gjester inn og ut.

Overnattingsgjester som har deponert for nøkkel mellom foreningens bryggeanlegg og Kroa har også anledning til å besøke Kroa.