Oppdaterte agendapunkter til medlemsmøtet mandag 13. mars

Det er kommet inn noen saker som medlemmer ønsker å snakke om / at styret informerer om. Agenda for møtet slik den ser ut nå (lørdag 11. mars):

Styret har følgende saker som orienteringssaker:

- Gangstien som kommunen plnegger å bygge over slippområdet
- Epost må leses, all viktig informasjon fra foreningen kommer på epost
- Strømstøtte
- Styrets oppgaver og forventninger
- Miljøgruppa orienterer

Innsendte saker:

- Hjullaster, sak har pågått i mange år, noe nytt her? 
- System for hjemmesider/medlemssystem: Havneweb vs XMarina (Spørre Erik om å få linket opp innen mandag 13 
- Informasjon til medlemmer er litt for ad Hoc og sjelden 
- Plan vedr utriggere, noen av de skal visst byttes? 
- Kroa, resultat av undersøkelsen, hvordan fungerer driften? 
- Vaktrommet bør ryddes og rustes opp
- Vaskemaskinen vi har i foreningen brukes hele tiden, jeg foreslår at vi installerer en myntautomat slik at vi betaler litt for vask. Kanskje flere får mulighet til å bruke denne, og at alle andre som ikke benytter denne ikke må være med på spleisen
- Økonomi for foreningen. Oftere faktura for strømforbruk på bryggene. Dette burde være gjennomførbart så lenge dere/vi satser på selvavlesning av forbruk

 

Håper å se mange av dere på mandag!

 

 

Kontakt oss

 

 
59°89′N
10°73′E

Hovedøya, Oslo
23300770
styret@revierhavnen.no

Fasiliteter

Velkommen til Revierhavnens Baatforening

Revierhavnens Baatforening ligger på Hovedøya og er landets eldste båtforening. Vi har litt over 300 båtplasser og er også en friluftsorganisasjon.

Under tittelen «Om Revierhavnen», på toppen av denne siden, finner du nyttig informasjon om livet i havna, vedtekter, rettigheter og plikter, samt hvordan søke om medlemsselskap.

Under «Min side», også i toppmenyen, kan du endre informasjon om deg selv og båten din. Du kan registrere det meste om deg og ditt medlemskap, så som hvor du vil ha båten din om vinteren og hvor mye strøm du har brukt sist sesong. Du kan søke om ny båtplass, og melde deg på dugnad og nattevakt. Også du som står på venteliste kan logge deg inn på min side og oppdatere informasjon om deg selv.