Nytt fra styret

I styremøtet i starten av mai ble det diskutert hvordan vi kan ha bedre oversikt over medlemmer som har båt på land gjennom hele eller deler av sesongen, og også hvordan dette skal faktureres av foreningen. Det ble fattet følgende vedtak:

Vedtak

Vedtak 1:
Medlemmer med en båt i havnen og en båt på land skal også betale kontingent for båten som ligger på land. For båt nr 2 på land gjelder beregning iht Vedtektenes §5, punkt 5.

Vedtak 2:
Den som skal ha båt stående på land gjennom hele sesongen må søke styret før hver sesongstart om dette.

Vedtak 3:
Båter som ligger på land i deler av sesongen må gi styret beskjed om dette.

Orientering
Styreleder har vært i møte med kommunen og fått følgende innspill:

  • Kommunen gir uttrykk for at alle gjerder skal fjernes. Vår løsning vil være å flytte porten til starten av broa til Danmark og egne porter på Åmodtbrygga og 4 Øst.
  • BYM henter søppel når det er fullt og fakturerer fast beløp basert på siste tre års fakturaer.
  • Ny leieavtale for området. Foreningen skal sammen med BYM sørge for oppdatering av kart som viser hvilke områder som er i aktiv bruk av foreningen. Dette skal være grunnlag for ny leie fremover. 

Styret er ikke enig med kommunen i at våre nåværende gjerder skal fjernes eller flyttes, vi ønsker ikke at foreningens resterende inngjerdede område skal åpnes fullstendig for publikum, og vil fortsette å diskutere dette med kommunen. 

Det forventes diskusjon/forhandling med kommunen om ny leieavtale for foreningens område, styret må besørge oppdatert og nøyaktige kart som vil være utgangspunkt for ny leieavtale.

Bryggene
Vi har hatt en dykker på befaring for å sjekke tilstanden på anlegget under vann, og det viser seg at det er endel utbedringer som trengs umiddelbart, f. eks. noen nye moringer og kjettinger/forankring.

Kontakt oss

 

 
59°89′N
10°73′E

Hovedøya, Oslo
23300770
styret@revierhavnen.no

Fasiliteter

Velkommen til Revierhavnens Baatforening

Revierhavnens Baatforening ligger på Hovedøya og er landets eldste båtforening. Vi har litt over 300 båtplasser og er også en friluftsorganisasjon.

Under tittelen «Om Revierhavnen», på toppen av denne siden, finner du nyttig informasjon om livet i havna, vedtekter, rettigheter og plikter, samt hvordan søke om medlemsselskap.

Under «Min side», også i toppmenyen, kan du endre informasjon om deg selv og båten din. Du kan registrere det meste om deg og ditt medlemskap, så som hvor du vil ha båten din om vinteren og hvor mye strøm du har brukt sist sesong. Du kan søke om ny båtplass, og melde deg på dugnad og nattevakt. Også du som står på venteliste kan logge deg inn på min side og oppdatere informasjon om deg selv.