Årsmøte og vårfest avholdt

 

Årsmøtet

Årsmøtet 2022 ble avholdt 23. april, og det var 60 medlemmer tilstede. Det var fint å kunne møtes igjen på “gamlemåten” etter to år med digitale årsmøter. En av sakene årsmøtet vedtok var flere oppdateringer i foreningens vedtekter. De to endringene som betyr mest for oss i det daglige er at det ble ryddet opp i medlemskategoriene og at det nå er en grense for hvor lenge et fast medlem kan være passiv, dvs være fast medlem men uten å ha båt i havnen. Begge endringene er gjort i § 3. 


Foreningen har fire medlemskategorier fordelt slik:

  • Faste medlemmer - dette er medlemmer som har innbetalt depositum 

  • Sesongmedlemmer - dette er medlemmer uten depositum som har fått leie plass i havnen vår for en sesong 

  • Seniormedlemmer - dette er medlemmer som ikke lenger har båt i havna og som har fått tilbake sitt depositum, men som ønsker å fortsatt ha tilknytning til foreningen

  • Juniormedlemmer - dette er medlemmer under 19 år med tilknytning til foreningen 

 

Et fast medlem kan melde seg passiv, det vil si å i en periode ikke ha båt i havna. Når et passivt medlem ønsker å komme tilbake med båt, har medlemmet krav på å få tildelt en tilsvarende plass som medlemmet hadde tidligere. Det er nå innført en begrensning i å være passiv ved at medlemmer bare kan være passive i 5 sammenhengende år. Etter 5 år vil ikke lenger medlemmet ha krav på plass og depositum vil bli tilbakebetalt fra foreningen. I praksis vil telling av antall passive år starte fra og med sesongen 2022.

 

Det nye styret

Etter årsmøtet har styret denne sammensetningen og rollefordeling:

Faste styremedlemmer

Leder - Rune Bjåland

Kasserer - Gørild Skille

Medlemsansvarlig/nestleder - Ole Martin Hole 

Havneansvarlig - Erik Tønseth 

Områdeansvarlig - Hroar Hesselberg

 

Vara styremedlemmer

Assisterende havneansvarlig - Hilde Fasteng

Assisterende områdeansvarlig - Tom Just Johansson

Assisterende medlemsansvarlig - Relsen Larsen 

 

Vårfest

Om kvelden 23. april var det duket for den årlige vårfesten på Kroa. God mat, quiz, høy stemning og et stødig band som underholdt oss og som lokket mange ut på dansegulvet. Stor takk til festkomiteen for vel gjennomført fest!

  

Foto: Malin Lindström

Nettsidene

VI jobber for å få en bedre struktur på www.revierhavnen.no slik at det blir enkelt å finne det en leter etter. Mesteparten av informasjonen for medlemmer får en tilgang til etter innlogging på www.revierhavnen.no . På nettsiden er det dugnadspåmelding og påmelding til nattevakter og på “mine sider” får en oversikt over hva en er påmeldt på.

Kontakt oss

 

 
59°89′N
10°73′E

Hovedøya, Oslo
23300770
styret@revierhavnen.no

Fasiliteter

Velkommen til Revierhavnens Baatforening

Revierhavnens Baatforening ligger på Hovedøya og er landets eldste båtforening. Vi har litt over 300 båtplasser og er også en friluftsorganisasjon.

Under tittelen «Om Revierhavnen», på toppen av denne siden, finner du nyttig informasjon om livet i havna, vedtekter, rettigheter og plikter, samt hvordan søke om medlemsselskap.

Under «Min side», også i toppmenyen, kan du endre informasjon om deg selv og båten din. Du kan registrere det meste om deg og ditt medlemskap, så som hvor du vil ha båten din om vinteren og hvor mye strøm du har brukt sist sesong. Du kan søke om ny båtplass, og melde deg på dugnad og nattevakt. Også du som står på venteliste kan logge deg inn på min side og oppdatere informasjon om deg selv.