Nyheter

Nyheter

Revierhavnens Baatforening 170 år ! Pluss annen viktig informasjon

 

 Nå er båtsessongen i gang og mye skjer på en gang. 

Hurra for oss! 
Revierhavnens Baatforening fyller 170 år fredag 28. april. Vi markerer dagen med flaggheising kl. 08.00. Velkommen til de som har lyst og anledning. Vi forsøker også å få til en liten feiring på RB-dagen 24. juni.  


Utsett
Det er utsett på Stor- og Vestslippen  lørdag og søndag og vi trenger noen som kan stille opp som vakt langs gangveien, mens utsettet pågår. Vi trenger også noen til å rydde plass for vareleveranser og annet arbeid. Dette godskrives som dugnad .Førstemann til mølla! Du kan melde deg ved å sende e-post til styret@revierhavnen.no

Avlesning av Strøm - frist 30. april
Frist for avlesning av strøm er som tidligere opplyst 30 april. De som fra Vesthavna som har ligget i boblehavn kan sende informasjon/bilde til styret@revierhavnen.no. Alle andre kan legge inn på min side. De som ikke har benyttet strøm må også legge inn målerstand, slik at vi får informasjon om det.  Hvis du ikke får lagt inn på min side, så kan du sende inn på e-post. 

Dugnad 
Det er ønskelig å få ferdig gjenoppbyggingen av Bensinstasjonsbrygga, så det hadde vært supert om noen snekkerkyndige kunne melde seg på dugnadene før sommeren. Det er 3 dugnadshelger før ferien: 6. og 7. mai, 13. og 14. mai og 10.og 11. juni. Påmelding skjer som vanlig på min side og husk at det er hovedmedlemmet som skal melde seg på, selv om medeiere er de som stiller. 

Har du husket å melde deg på Nattevakt?
Det er fremdeles mange ledige nattevakter, så det er bare å melde seg på så du får en dato som passer deg. 

Merking av eiendeler
Det er viktig at du merker alle eiendeler med navn, medlemsnummer og årstall. Dette gjelder også joller, kajakker osv. Hvis du ikke merker tingene dine skikkelig, er det nok lettere for noen å ta for seg. 

RB - våt, fristende og sommerkledt 
I løpet av mai skal alle presenninger være fjernet fra båtene og de skal lagres på Snekkerloftet (det grønne huset nærmest fergeleie, inngang på sjøsiden.) Der er hyllene merket med bryggenummer. Hvis du ikke har mulighet til å fjerne presenningen din, så må du sende en e-post til styret@revierhavnen.no med årsak og plan for fjerning. 
Styret jobber nå med å konstituere nytt styre, få på plass nye drivere av kroa, utfakturering av årsavgiften i tillegg alle andre oppgaver som gjøres gjennom året. 

Hvis du ønsker å komme i kontakt med styret kan du komme innom på kontoret når det er dugnader (gjerne etter at alle er satt i jobb) eller sende en e-post til styret@revierhavnen.no

Vennlig hilsen
styret