Nyheter

Nyheter

Tenk miljø under vårpussen!

Utsett nærmer seg og vi i den nystartede miljøgruppen ønsker å minne om hva du som medlem kan gjøre for å bidra til å redusere tilførsel av miljøgifter og marin forsøpling. Her kommer litt praktisk info og tips til vårpussen.

Vi har en miljøcontainer der farlig avfall og pusse- og slipestøv skal legges

Miljøcontaineren står til høyre ved inngangen til foreningen.

 

Den er låst med en hengelås med kode, koden er det året som foreningen ble stiftet, altså 1853. 

Dette tallet står også på porten inn til havna

Inne i miljøcontaineren ligger det noen presenninger som medlemmene kan låne (hullet innerst til venstre), og det er også en egen dunk for å legge pusse- og slipeavfall.

Husk at du er selv ansvarlig for å ha en presessening til vårpussen, og har du ikke en ekstra kan det kjøpes billig på f.eks. Clas Ohlsen eller Biltema.

Restavfall kastet i den grønne lukkede containeren ved flaggstanga.

 

 

Noen er allerede i gang med båtpussen …

 

… og bruker pressenning under båten!

Til slutt, det ligger dessverre fremdeles en del vrak og halvsunkne båter og joller i havna. Kambo er varslet, men på grunn av mye is i vinter har de ikke fått hentet de enda.

God påske til alle hilsen miljøgruppen,
Endre, Knut og Nina


Har du tips eller spørsmål til miljøgruppen kan du sende det til styret@revierhavnen.no og merke e-posten «miljøgruppen» i emnefeltet.