Nyheter

Nyheter

Oppdaterte agendapunkter til medlemsmøtet mandag 13. mars

Det er kommet inn noen saker som medlemmer ønsker å snakke om / at styret informerer om. Agenda for møtet slik den ser ut nå (lørdag 11. mars):

Styret har følgende saker som orienteringssaker:

- Gangstien som kommunen plnegger å bygge over slippområdet
- Epost må leses, all viktig informasjon fra foreningen kommer på epost
- Strømstøtte
- Styrets oppgaver og forventninger
- Miljøgruppa orienterer

Innsendte saker:

- Hjullaster, sak har pågått i mange år, noe nytt her? 
- System for hjemmesider/medlemssystem: Havneweb vs XMarina (Spørre Erik om å få linket opp innen mandag 13 
- Informasjon til medlemmer er litt for ad Hoc og sjelden 
- Plan vedr utriggere, noen av de skal visst byttes? 
- Kroa, resultat av undersøkelsen, hvordan fungerer driften? 
- Vaktrommet bør ryddes og rustes opp
- Vaskemaskinen vi har i foreningen brukes hele tiden, jeg foreslår at vi installerer en myntautomat slik at vi betaler litt for vask. Kanskje flere får mulighet til å bruke denne, og at alle andre som ikke benytter denne ikke må være med på spleisen
- Økonomi for foreningen. Oftere faktura for strømforbruk på bryggene. Dette burde være gjennomførbart så lenge dere/vi satser på selvavlesning av forbruk

 

Håper å se mange av dere på mandag!