Nyheter

Nyheter

Medlemsmøte mandag 13 mars klokken 19

Styret har blitt oppfordret til å avholde medlemsmøte før sesongstart slik vi hadde i fjor. Vi har derfor reservert Skur 28 (på Akershuskaia) igjen mandag 13 mars kl 19.

Agendaen er åpen, og har du innspill til saker som du synes kan tas opp på medlemsmøtet så send gjerne forslag i epost til styret@revierhavnen.no så snart som mulig, så får vi sjans til å forberede sakene litt i forkant.

I tillegg til forhåndsinnsendte saker vil det bli et eventuelt-punkt slik at det blir anledning til å ta opp saker direkte i møtet dersom tiden strekker til.

Foreløpig har vi fått følgende innspill til saker å ta opp til diskusjon/informasjon:

  • Hjullaster, sak har pågått i mange år, noe nytt her?
  • System for hjemmesider/medlemssystem: Havneweb vs XMarina
  • Informasjon til medlemmer er litt for ad Hoc og sjelden
  • Plan vedr utriggere, noen av de skal visst byttes?
  • Kroa, resultat av undersøkelsen, hvordan fungerer driften?