Nyheter

Nyheter

Er du interessert i å påvirke hvordan båtforeningen drives?

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. I den forbindelse ønsker vi oss innspill fra medlemmene på kandidater til styret og valgkomite. Om du selv ønsker å stille til valg, eller har forslag til andre kandidater, ta kontakt med Øyvind eller Espen i valgkomiteen og fortell litt om hvorfor og hva du kan tenke deg å bidra med eller hvem du ønsker å foreslå (kontaktinfo under).

 

 

Øyvind Von Doren Asbjørnsen på vondoren@vondoren.com (913 47044)

Espen Gulbrandsen på espeng@online.no (468 47 207)