Nyheter

Nyheter

Medlemsmøte og viktige datoer for båtsesongen 2022

Da går det mot vår og en ny båtsesong. I den anledning ønsker styret å informere om noen viktige datoer fremover.


Medlemsmøte 28. mars

Vi starter sesongen med et medlemsmøte i Skur 28 mandag 28. mars kl. 18.00. Det kommer en egen invitasjon til dette møtet.

Vi minner om noen andre viktige datoer fremover:

 • 1. mars er frist for å melde seg passiv/aktiv og også for å komme med forslag til årsmøtet.

  Det er også gått ut en egen melding om at alle må bekrefte plassen sin i havnen før 1. mars. Dette gjelder også de som har fast plass.
   For å melde fra at dere ikke skal ha ha plass, må en også registrere en båt, velg da ukjent under Fabrikat og ukjent under Type og velg en av de som kommer opp eller legg inn det dere tenker å kjøpe i fremtiden.
   
 • 1.april åpner Kroa for sesongen, forhåpentligvis uten en eneste koronarestriksjon!
   
 • 10. april er fristen for å forlate vinterhavn (bobleanlegget) for de som ikke har plass på i østhavna. Det er den enkelte medlems eget ansvar å sørge for at dette blir gjort.
   
 • Lørdag 23. april er det årsmøte og Vårfest. Denne helgen er også første helgen for utsett av båter. Både Storslippen og Østslippen planlegger utsett denne helgen. NB: utsett på Vestslippen blir ikke denne helgen grunnet reperasjon av skinnegang. Ny informasjon om tidspunkt for utsett kommer.
   

Du kan lese hele årshjulet for 2022 her: Årshjulet for 2022 

Styret ser frem mot en ny (koronafri) båtsesong og minner om at vi kan kontaktes på e-post: styret@revierhavnen.no