Nyheter

Nyheter

Slik fortøyer du båten din!

Det er viktig at alle medlemmer fortøyer båten etter god maritim skikk. Det betyr blant annet at fortøyningen skal tåle båtens vekt.

Her kommer noen regler:

  • Fortøyningene skal dimensjoneres etter båtens tyngde og etter verst tenkelige vær. Det anbefales som et minimum å benytte 14 mm tau opp til 24 fot og 16-20 mm for større båter.
  • Alle båter over 28 fot eller 3 tonn skal sikres med spring på begge sider for å minske belastning på både båt og bryggeanlegg
  • Det skal benyttes gummi rykkdempere (fjærer aksepteres ikke) og innspleisede godkjente kauser
  • Fortøyningene skal sikres mot skamfiling
  • Ikke fortøy båten for ”tight” da den skal ha noe å gå på i fortøyningene
  • Alle båter skal ha fendere av riktig størrelse for å beskytte egen og andres båt. For båter som ligger på enden av bryggen kan det også være riktig å benytte kulefender mot nabobåt pga sjø fra passerende båter.
  • Baugen skal ikke stikke inn over landgangen/brygga.