Ventelister

Foreningen har båtplasser i breddene 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m og 5 m. Plassen må være noe bredere enn bredden på båten du har, slik at du får plass til å komme inn i båsen med fendere på hver side.

Det er lang ventetid for båter fra og med 3 meters bredde. Dette gjelder både eksisterende medlemmer og personer som ønsker å bli medlem. De som allerede er medlem har fortrinnsrett ved søknad om større båtplass.

Per dato 18. april 2016 er det 127 søkere (ikke-medlemmer) på venteliste for fast plass i havna. På de største plassene fra og med 3 meter er det minst 4-5 års ventetid.

Fordelingen på ventelista for ikke-medlemmer ser slik ut:

  • 2,o m –  4 søkere
  • 2,5 m – 15 søkere
  • 3,0 m – 37 søkere
  • 3.5 m – 36 søkere
  • 4,0 m – 20 søkere
  • 4,5 m – 11 søkere
  • 5,0 m –  4 søkere

Ønsker du å få greie på hvor på ventelista du er plassert er du velkommen til å kontakte styret på styret@revierhavnen.no

Tilbake